Špecializácia

 • diagnostika a liečba ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním: štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky, hypotalamus a hypofýza, semenníky a vaječníky
 • ochorenia hormonálneho systému čreva
 • metabolické ochorenia
 • niektoré ochorenia kostí (osteoporóza)

Ordinujúci lekár

MUDr. Vladislav Volek (ovláda anglický jazyk)

 

Vyšetrenie

 • pri každom vyšetrení, vrátane odberu, je potrebné mať pri sebe preukaz poistenca.
 • pacient, ktorý k nám príde po prvýkrát, si donesie výmenný lístok (priniesť už k odberu), zdravotnú dokumentáciu, resp. výpis zo zdravotnej dokumentácie.
 • pri objednaní dostane pacient termín a čas na odber, aj na vyšetrenie – prosím dodržiavať čas objednania.
 • odbery robíme niekoľko dní pred samotným vyšetrením
 • je potrebné doniesť so sebou príslušné nálezy týkajúce sa problému, pre ktorý bol odoslaný pacient – napr. výsledky hormonálnych hladín, výsledky zobrazovacích vyšetrení – napríklad CT, MR, sono vyšetrenie, gynekologické nálezy
 • podľa vlastného uváženia, hlavne u starších ľudí, je vhodné prísť so sprievodom

 

Diagnostika

 • k dispozícii sonografické vyšetrenie štítnej žľazy i prištítnych teliesok, priamo počas vyšetrenia pacienta kvalitným sonografickým prístroj s Dopplerom (umožňuje posúdiť prekrvenie zobrazených štruktúr), vyšetrenie EKG, laboratórna diagnostika

 

Cenník pre samoplatcov

Platný od 1.4.2015

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV poskytovaných v Endokrinologickej a internej ambulancii GAMAMED s.r.o.

Bodová hodnota jednotlivého výkonu je stanovená v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z.z. zo dňa 04.05.2005 o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť – celý zoznam s bodovým ohodnotením je k dispozícii na nahliadnutie v ambulancii  ( príloha Nariadenia : Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty)

Výkony poskytované v ambulancii

Zdravotnícky výkon Cena v EURO pre poistencov zdr.poisťovní  VŠZP, Dôvera, Union Cena v EUR pre samoplatiteľa
Poskytnutie informácií ohľadom zdravotného stavu (1 – 80b) 0 2,65
Komplexné vyšetrenie pacienta (60 – 350b) 0 11,60
Komplexné predoperačné vyšetrenie pacienta (60a – 500b) 0 16,6
Kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie (63 – 200b) 0 6,64
Odber krvi do uzavretého systému (250b – 150b) 0 8,3
Subkutánna, intramuskulárna injekcia (252 – 70b) 0 2,32
Intravenózna infúzia (253 – 100b) 0 3,32
Zavedenie katétra do periférnej cievy (260a – 150b) 0 5,-
Intravenózna infúzia (272 – 280b) 0 9,3
Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (5306 – 1100b) 0 36,52
Príplatok za vyšetrenie pomocou Dopplera 5316 – 1500b) 0 50,-
Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) (5702 – 550b) 0 18,3

Hodnota bodu pre samoplatiteľa

Zdravotnícke výkony Cena
Ambulantné výkony 0,0332 EUR / 1 bod
Cena poskytnutých liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov
Skutočná nákupná cena (hodnota liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov  sa pripočíta k ambulantnému vyšetreniu alebo k vyšetreniam SVaLZ)
Cena  zdravotníckych výkonov je kalkulovaná v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

 

 

Platný od 12.9.2017

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platný pre všetky ambulancie, ktoré prevádzkuje GAMAMED s.r.o.

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov (zákon č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
Vyšetrenia na administratívne účely, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia Suma v EUR
Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov 20,-
Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania) 20,-
Vyšetrenie pri odvodoch brancov 20,-
Vyšetrenie na vodičský preukaz 100,-
Vyšetrenie pred športovou súťažou 20,-
Vyšetrenie pre poisťovňu 10,-
Vydávanie lekárskych potvrdení 15,-
Iné vyšetrenia na administratívne účely 20,-
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely 15,-
Psychoterapia nezaradená inde 10,-
Opakovaný odber biologického materiálu na vyšetrenie 20,-
Vyšetrenie vodiča z dôvodu porušenia zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu /vyšetrenie, odbery, vyplnenie formulára/ 70,-
 • Ordinačné hodiny

  Obed
  Po 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-14:30
  Ut 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-14:30
  St 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-14:30
  Štv 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-14:30
  Pia 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-14:30
 • Kontakt

  Novinky