Špecializácia

 • diagnostika a liečba ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním: štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky, hypotalamus a hypofýza, semenníky a vaječníky
 • ochorenia hormonálneho systému čreva
 • metabolické ochorenia
 • niektoré ochorenia kostí (osteoporóza)

Ordinujúci lekár

MUDr. Vladislav Volek (ovláda anglický jazyk)

 

Vyšetrenie

 • pri každom vyšetrení, vrátane odberu, je potrebné mať pri sebe preukaz poistenca.
 • pacient, ktorý k nám príde po prvýkrát, si donesie výmenný lístok (priniesť už k odberu), zdravotnú dokumentáciu, resp. výpis zo zdravotnej dokumentácie.
 • pri objednaní dostane pacient termín a čas na odber, aj na vyšetrenie – prosím dodržiavať čas objednania.
 • odbery robíme niekoľko dní pred samotným vyšetrením
 • je potrebné doniesť so sebou príslušné nálezy týkajúce sa problému, pre ktorý bol odoslaný pacient – napr. výsledky hormonálnych hladín, výsledky zobrazovacích vyšetrení – napríklad CT, MR, sono vyšetrenie, gynekologické nálezy
 • podľa vlastného uváženia, hlavne u starších ľudí, je vhodné prísť so sprievodom

 

Diagnostika

 • k dispozícii sonografické vyšetrenie štítnej žľazy i prištítnych teliesok, priamo počas vyšetrenia pacienta kvalitným sonografickým prístroj s Dopplerom (umožňuje posúdiť prekrvenie zobrazených štruktúr), vyšetrenie EKG, laboratórna diagnostika

 

Cenník pre samoplatcov

Platný od 1.4.2015

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV poskytovaných v Endokrinologickej a internej ambulancii GAMAMED s.r.o.

Bodová hodnota jednotlivého výkonu je stanovená v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z.z. zo dňa 04.05.2005 o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť – celý zoznam s bodovým ohodnotením je k dispozícii na nahliadnutie v ambulancii  ( príloha Nariadenia : Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty)

Výkony poskytované v ambulancii

Zdravotnícky výkon Cena v EURO pre poistencov zdr.poisťovní  VŠZP, Dôvera, Union Cena v EUR pre samoplatiteľa
Poskytnutie informácií ohľadom zdravotného stavu (1 – 80b) 0 2,65
Komplexné vyšetrenie pacienta (60 – 350b) 0 11,60
Komplexné predoperačné vyšetrenie pacienta (60a – 500b) 0 16,6
Kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie (63 – 200b) 0 6,64
Odber krvi do uzavretého systému (250b – 150b) 0 8,3
Subkutánna, intramuskulárna injekcia (252 – 70b) 0 2,32
Intravenózna infúzia (253 – 100b) 0 3,32
Zavedenie katétra do periférnej cievy (260a – 150b) 0 5,-
Intravenózna infúzia (272 – 280b) 0 9,3
Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (5306 – 1100b) 0 36,52
Príplatok za vyšetrenie pomocou Dopplera 5316 – 1500b) 0 50,-
Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) (5702 – 550b) 0 18,3

Hodnota bodu pre samoplatiteľa

Zdravotnícke výkony Cena
Ambulantné výkony 0,0332 EUR / 1 bod
Cena poskytnutých liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov
Skutočná nákupná cena (hodnota liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov  sa pripočíta k ambulantnému vyšetreniu alebo k vyšetreniam SVaLZ)
Cena  zdravotníckych výkonov je kalkulovaná v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • Ordinačné hodiny

  Obed
  Po 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
  Ut 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
  St 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
  Štv 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
  Pia 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
 • Kontakt