Špecializácia

 • onkologická liečba cytostatická (chemoterapia), hormonálna, symptomatická
 • poradenstvo pre rizikových pacientov
 • predpis zdravotných pomôcok a kúpeľnej liečby

 

Ordinujúci lekár

MUDr. Dagmar Mazalová (ovláda anglický a nemecký jazyk)

 

Vyšetrenie

 • je potrebné si priniesť preukaz poistenca, výmenný lístok
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu (prepúšťacia správa, histológia)
 • cytostatická liečba je poskytovaná priamo v Gamamede
 • alternatívnu liečbu neposkytujeme
 • možnosť konzultácií pre rodinného príslušníka
 • podľa vlastného uváženia, hlavne u starších ľudí,  je vhodné prísť so sprievodom

 

Diagnostika

 •  Diagnostika sa stanovuje na základe histologického výsledku,CT,MR vyšetrenia a vyšetrenie onkomarkerov

Cenník pre samoplatcov

Platný od 1.4.2015

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV poskytovaných v ambulancii klinickej onkológie ONKOMED BB s.r.o.

Bodová hodnota jednotlivého výkonu je stanovená v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z.z. zo dňa 04.05.2005 o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť – celý zoznam s bodovým ohodnotením je k dispozícii na nahliadnutie v ambulancii  ( príloha Nariadenia : Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty)

Výkony poskytované v ambulancii

Zdravotnícky výkon Cena v EUR pre poistencov zdr.poisťovní  VŠZP, Dôvera, Union Cena v EUR pre samoplatiteľa
Inicíálne odborné vyšetrenie pac. s onkolog. Ochorením (3286-1200b) 0 40,-
Kontrolné vyšterenie pacienta po onkologickej liečbe (3306- 350b) 0 11,60
Kompletná preventívna onkologická prehliadka s dokumentáciou(3303-350b) 0 11,6
Odber venóznej krvi do uzavretého systému-infekčný mat. (250b- 150b) 0 5,-
Odber venóznej krvi do uzavretého systému (250a- 80b) 0 2,7
Vyšetrenie pac. pred prvým podaním chemoterapie (3278- 800b) 0 26,6
Vyšetrenie pac. pred ďalším podaním chemoterapie (3288-450b) 0 15,-
Vyšetrenie pac. pri relapse alebo progresii (3289- 1000b) 0 33,2
Informovanie pac. o plánovanej chemoterapii (3290- 250b) 0 80,3
Psychopohovor s pacientom (3291- 300b) 0 10,-
Psychopohovor s pacientom pri progresii (3292- 450b) 0 15,-
Riedenie cytostatík-za každú ampulu (3294- 120b) 0 4,-
Indikovanie transfúznej liečby (3295- 200b) 0 6,7
Indikovaniepodania imunomodulátorov (3296- 350b) 0 11,6
Indikovanie prvej chemoterapie s výpočtom dávok (3297- 500b) 0 16,6
Indikovanie chemoterapie pri obzvlášť zložitej diagnóze (3298- 2500b) 0 83,-
Aplikácia chemoterapie pumpou (3299- 200b) 0 6,7
Ošetrenie centrálneho venózneho katetra (3307- 150b) 0 5,-
Indikovanie antiemetickej liečby (3308- 200b) 0 6,7
Rada-poskytnutie informácií o zdravotnom stave (1- 80b) 0 2,7
Rozbor aplánovanie cielených terapeutických postupov (10-180b) 0 6,-
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov (15b- 120b) 0 4,-
Podrobná lekárska správa (78- 180b) 0 6,-
Infúzia s cytostatikom (278-440b) 0 14,6
Infúzia nad 30min. (272- 280b) 0 9,3
Infúzia do 30 min. (271- 200b) 0 6,7
Subcutánna, intramuskulárna injekcia (252- 70b) 0 2,3
Intravenózna injekcia (253- 100b) 0 33,3
Zavedenie venózneho katetra (260a- 150b) 0 5,-

Hodnota bodu pre samoplatiteľa

Cena bodu pri zdravotníckych výkonoch Cena
ambulantné výkony 0,0332 EUR / 1 bod
Cena poskytnutých liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov
Skutočná nákupná cena (hodnota liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov  sa pripočíta k ambulantnému vyšetreniu alebo k vyšetreniam SVaLZ)
Cena  zdravotníckych výkonov je kalkulovaná v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • Ordinačné hodiny

  Obed
  Po 7:00-12:00 12:00-12:30 12:30-15:00
  Ut 7:00-12:00 12:00-12:30 12:30-15:00
  St 7:00-12:00 12:00-12:30 12:30-15:00
  Štv 7:00-12:00 12:00-12:30 12:30-15:00
  Pia - - -
 • Kontakt

  Novinky

  Oznam

  DOVOLENKA

  SKRÁTENIE PRACOVNEJ DOBY