Špecializácia

 • liečba a prevencia akútnych a chronických respiračných ochorení
 • edukácia inhalačných techník
 • vyhodnotenie RTG snímok
 • spirometrické vyšetrenia

Ordinujúci lekár

MUDr. Soňa Vicová (ovláda ruský jazyk)

 

Vyšetrenie

 • na odporúčanie odosielajúceho lekára – je potrebné si priniesť preukaz poistenca, výmenný lístok, zdravotnú dokumentáciu
 • vyšetrenie pre PZS – práca v riziku
 • vyšetrenie na vlastnú žiadosť – samoplatcovia
 • vyšetrenie pacientov nepoistených v našich ZP – samoplatcovia
 • akútne stavy a zdravotníkov vyšetrujeme prednostne
 • podľa vlastného uváženia, hlavne u starších ľudí, je vhodné prísť so sprievodom

 

Diagnostika

 • diagnostické prístroje – spirometer, pulzný oximeter

 

 

Cenník pre samoplatcov

Platný od 1.4.2015

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV poskytovaných v pneumologickej ambulancii GAMAMED s.r.o.

Bodová hodnota jednotlivého výkonu je stanovená v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z.z. zo dňa 04.05.2005 o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť – celý zoznam s bodovým ohodnotením je k dispozícii na nahliadnutie v ambulancii (príloha Nariadenia: Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty)

Výkony poskytované v ambulancii

Zdravotnícky výkon Cena v EUR pre poistencov zdr.poisťovní  VŠZP, Dôvera, Union Cena v EUR pre samoplatiteľa
Poskytnutie informácií ohľadom zdravotného stavu (1 – 80b) 0 2,65
Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu (4a – 80b) 0 2,65
Rozbor a plánovanie cielených terapeut. postupov (10 – 180b) 0 6,-
Poskytnutie telef.konzultácie inému lekárovi telefonicky (35 – 100b) 0 3,32
Komplexné vyšetrenie pacienta (60 – 350b) 0 11,60
Cielené vyšetrenie 2 alebo viac. orgánov, disp. starostlivosť (62 – 250b) 0 8,3
Kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie (63 – 200b) 0 6,64
Príplatok pri sťaženom kontakte pri výkone 62,63 (65 – 100b) 0 3,32
Príplatok pri sťaženom kontakte pri výkone 60 (66 – 160) 0 5,3
Hlásenie inf.choroby, onkol.ochorenia, neźiad.účinkov lieku (71a – 90b) 0 3,-
Kontr. vyšetrenie a dispen.starostlivosť, vrát. rád a dokumentácie (825 – 400b) 0 13,3
Intravenózna inj. v trvaní do 30min. (271 – 200b) 0 6,65
Intravenózna infúzia (272 – 280b) 0 9,3
Odber krvi do 1 skúmavky (250a – 80b) 0 2,65
Odber krvi do uzatv.systému pri podozrení na inf.och., za každú súpr.(250b – 150b) 0 5,-
Subkutánna, intramuskulárna injekcia (252 – 70b) 0 2,32
Intravenózna infúzia (253 – 100b) 0 3,32
Odobratie kapilárnej krvi (258 – 60b) 0 2,-
Odber, odoslanie biolog.materiálu na vyšetrenie (299a – 60b) 0 2,-
Odber, odoslanie biolog.materiálu na vyšetrenie  pri dôvod.podozrení na inf. ochorenie vrátane dezinfekcie (299b – 100b) 0 3,32
Odčítanie testu Mantouxa (70b – 40b) 0 1,33
Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantouxa (342 – 150b) 0 5,-
Zhodnotenie vyšetrení s využitím anamnézy a zdr.dokumentácie (5700 – 290b) 0 9,6
Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť (75a – 150b) 0 5,-
Spirografické vyšetrenie (5766 – 500b) 0 16,6
Podr. lek správa inému lekárovi, keď sa neodovzdáva celá zdr.dokum. (78 – 180) 0 6,-
Používanie svet.jazyka pri komunikácii s pacientom (79a – 600b) 0 20,-
Bronchomot.test po aplikácii bronchodilatačn účinných látok (5770 – 1700b) 0 56,44

Hodnota bodu pre samoplatiteľa

Cena bodu pri zdravotníckych výkonoch Cena
ambulantné výkony 0,0332 EUR / 1 bod
Cena poskytnutých liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov
Skutočná nákupná cena (hodnota liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov  sa pripočíta k ambulantnému vyšetreniu alebo k vyšetreniam SVaLZ)
Cena  zdravotníckych výkonov je kalkulovaná v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

 

Platný od 12.9.2017

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platný pre všetky ambulancie, ktoré prevádzkuje GAMAMED s.r.o.

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov (zákon č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
Vyšetrenia na administratívne účely, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia Suma v EUR
Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov 20,-
Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania) 20,-
Vyšetrenie pri odvodoch brancov 20,-
Vyšetrenie na vodičský preukaz 100,-
Vyšetrenie pred športovou súťažou 20,-
Vyšetrenie pre poisťovňu 10,-
Vydávanie lekárskych potvrdení 15,-
Iné vyšetrenia na administratívne účely 20,-
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely 15,-
Psychoterapia nezaradená inde 10,-
Opakovaný odber biologického materiálu na vyšetrenie 20,-
Vyšetrenie vodiča z dôvodu porušenia zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu /vyšetrenie, odbery, vyplnenie formulára/ 70,-
 • Ordinačné hodiny

  Obed
  Po 7:00-12:00 12:00-12:30 12:30-15:00
  Ut - - -
  St 7:00-12:00 12:00-12:30 12:30-15:,0
  Štv - - -
  Pia 7:00-12:00 - -
 • Kontakt

  Novinky

  Pneumologická ambulancia

  ČERPANIE DOVOLENKY

  ČERPANIE DOVOLENKY

  Čerpanie dovolenky