Špecializácia

 • prevencia, diagnostika a liečba všetkých duševných porúch u dospelých
 • okrem liečby drogovej závislosti
 • vyšetrenia aj po zadržaní vodičského preukazu – z dôvodu preskúmania zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k alkoholu, aj s potrebnými laboratórnymi odbermi, ktoré sú hradené pacientom (70 EUR) 

 

Ordinujúci lekár

MUDr.  Hana Sýkorová

 

Vyšetrenie

 • je potrebné si priniesť preukaz poistenca, výmenný lístok, zdravotnú dokumentáciu
 • podľa vlastného uváženia, hlavne u starších ľudí,  je vhodné prísť so sprievodom

 

Cenník pre samoplatcov

Platný od 1.6.2017

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV poskytovaných v Psychiatrickej ambulancii GAMAMED s.r.o.

Bodová hodnota jednotlivého výkonu je stanovená v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z.z. zo dňa 04.05.2005 o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť – celý zoznam s bodovým ohodnotením je k dispozícii na nahliadnutie v ambulancii  ( príloha Nariadenia : Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty)

POTVRDENIA

Druh výkonu Suma v EUR
 Vystavenie nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie 0,-
 Vypracovanie lek. posudku- zdravotná spôsobilosť (napr. na prácu v SBS službe a pod.) 15,-
 Kompletný lekársky nález pre potreby Sociálnej poisťovne 0,-
 Vyšetrenie na vlastnú žiadosť, ktoré nemá liečebný charakter 20,-
 Vyšetrenie pre umiestnenie do DD a DSS 10,-
 Konzultácia a poradenstvo, ktoré nemajú liečebný charakter 10,-
 Vystavenie podrobnej lekárskej správy inému lekárovi 0,-

Výkony poskytované v ambulancii

Zdravotnícky výkon Cena v EUR pre poistencov zdr.poisťovní  VŠZP, Dôvera, Union Cena v EUR pre samoplatiteľa
Poskytnutie informácií ohľadom zdravotného stavu (1 – 80b) 0 3.36,-
Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu (4a – 80b) 0 3.36,-
Použitie a vyhodnotenie dotazníka (15a – 60b) 0 2.52,-
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov (15b – 120b) 0 5,-
Test mentálnych funkcií v geriatrii (16 – 180b) 0 7.56,-
Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telef. konzultácie (35 – 100b) 0 4.20,-
Injekcia intrakutánna, subkutánna, alebo intramuskulárna (252 – 70b) 0 2.94,-
Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta (820 – 800b) 0 33.6,-
Podrobné psychiatrické vyšetrenie pacienta pred začatím liečby (821 – 750b) 0 31.5,-
Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie (822 – 300b) 0 12.6,-
Kontrolné vyšetrenie a dispen. starostlivosť, vrátane rád a dokumentácie (825 – 400b) 0 16.8,-
Kontrolné psychiatrické vyšetrenie s liečbou psychopatologicky definovaného chorobného stavu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (822 – 700b) 0 29,-
Zisťovanie anamnézy psych. chorej osoby od príbuzných  (830 – 300b) 0 12.6,-
Sociálna intervencia (836 – 300b) 0 12.6,-
Podávanie substitučnej liečby pri závislosti od psychoaktívnej látky (837 – 150b) 0 6.3,-
Krízová psychoterapeutická intervencia ako ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (848 – 1000b) 0 42,-
Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti (3362 – 300b) 0 12.6,-
Racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia (3364 – 500b) 0,00 21
Vyšetrenie vodiča z dôvodu porušenia zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu /vyšetrenie, odbery, vyplnenie formulára/ 70,- 70,-

Hodnota bodu pre samoplatiteľa

Cena bodu pri zdravotníckych výkonoch Cena
ambulantné výkony 0,0420 EUR / 1 bod
výkony SVALZ 0,007635 EUR / 1 bod
výkony na vyžiadanie pacienta/sprevádzajúcich osôb platí ako samoplatiteľ
Cena poskytnutých liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov
Skutočná nákupná cena (hodnota liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov  sa pripočíta k ambulantnému vyšetreniu alebo k vyšetreniam SVaLZ)
Cena  zdravotníckych výkonov je kalkulovaná v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

 

Platný od 12.9.2017

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platný pre všetky ambulancie, ktoré prevádzkuje GAMAMED s.r.o.

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov (zákon č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
Vyšetrenia na administratívne účely, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia Suma v EUR
Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov 20,-
Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania) 20,-
Vyšetrenie pri odvodoch brancov 20,-
Vyšetrenie na vodičský preukaz 100,-
Vyšetrenie pred športovou súťažou 20,-
Vyšetrenie pre poisťovňu 10,-
Vydávanie lekárskych potvrdení 15,-
Iné vyšetrenia na administratívne účely 20,-
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely 15,-
Psychoterapia nezaradená inde 10,-
Opakovaný odber biologického materiálu na vyšetrenie 20,-
Vyšetrenie vodiča z dôvodu porušenia zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu /vyšetrenie, odbery, vyplnenie formulára/ 70,-
 • Ordinačné hodiny

  Obed
  Po * - - -
  Ut 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:00
  St 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:00
  Štv 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:00
  Pia 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:00
 • Kontakt