Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že MUDr. Hana Sýkorová dňom 31.3.2023 ukončila svoju činnosť, bez náhrady. Z uvedeného dôvodu spoločnosť GAMAMED, s.r.o, prevádzku špecializovanej psychiatrickej ambulancie zrušila.

 

GAMAMED, s.r.o. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný archivovať vašu zdravotnú dokumentáciu počas doby stanovenej zákonom. O vydanie Vašej zdravotnej dokumentácie môže písomne požiadať Váš nový ambulantný psychiater na základe žiadosti o vydanie zdravotnej dokumentácie.

 

Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie môže Váš ambulantný psychiater zasielať na adresu: GAMAMED s.r.o., Janka Kráľa 5, 974 01 Banská Bystrica. V prípade otázok je Vám k dispozícii e-mailová adresa: gamamedsro@gmail.com