Čerpanie dovolenky

Vážení pacienti

Na pľúcnej ambulancii od 20.9.2019–22.10.2019 Dr.Vicová neordinuje. Administratívnu agendu / odbery objednaných pacientov, disp. starostlivosť, objednávanie pac./bude vykonávať sestrička. Všetky akútne stavy budú ošetrené na UP-NsP  FDR Banská Bystrica.

 

Za porozumenie Ďakujeme.

Leave a reply