Dňa 30.4.2018 sa nebude na neurologickej ambulancii ordinovať.Zastupuje Mudr. Karovičová ,Internátna 47, B.B.

Leave a reply