DOVOLENKA

Dobrý  deň  ,  oznamujeme  , že  dňa 9.4.2020  bude  onkologická  ambulancia   Onkomed  BB   zatvorená   z dôvodu   čerpania   dovolenky   v  súvislosti s odporúčaním a  nariadením  vlády  SR   na  zníženie  mobility  obyvateľstva  pri pandémii    koronavírusu  COVID 19 počas Veľkonočných sviatkov.

V prípade   zhoršenia   stavu  , budú pacienti  kontaktovať  svojho praktického lekára a  v nevyhnutných  prípadoch linku  155  , alebo  urgentné  príjmy  v mieste  bydliska  s kompletnou   dokumentáciou .

Ordinovať    začneme  znova  14. 4. 2020

Leave a reply