• Gamamed je moderné medicínske stredisko, v ktorom vám špecializované ambulancie poskytnú špičkovú zdravotnú starostlivosť s profesionálnym a ľudským prístupom – pneumologická a ftizeologická ambulancia, endokrinologická a interná ambulancia, neurologická ambulancia, psychiatrická ambulancia a onkologická ambulancia. Každá ambulancia má zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými tromi poisťovňami – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
 • Na jednotlivé ambulancie sa môžete objednať telefonicky v ordinačných hodinách ambulancií. Telefónne čísla nájdete na ďalších podstránkach jednotlivých ambulancií.
 • Gamamed má vlastné parkovacie státia, bezbariérový vstup pre imobilných pacientov a výťah v budove. Autobusová zástavka je priamo pred Gamamedom.

Ambulancie

 • Pneumologická

  Pneumologická a ftizeologická ambulancia ponúka štandartné aj nadštandartné služby a poradenstvo -odborná činnosť v oblasti prevencie,liečby a dispenzarizácii chronických pľúcnych ochorení – konziliárna činnosť pre praktických a iných odborných lekárov.

  Detail
 • Neurologická

  Neurologická ambulancia sa zaoberá ochoreniami chrbtice, bolesťami hlavy,  závrativými stavmi, sledujeme pacienta po cievnej mozgovej príhode, s nádorovým ochorením mozgu a pacienta s epilepsiou..

  Detail
 • Endokrinologická

  Endokrinologická ambulancia sa venuje diagnostike a liečbe ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním (tvorba hormónov).

  Detail
 • Psychiatrická

  Psychiatrická ambulancia zaoberajúca sa rozpoznávaním, prevenciou a liečbou všetkých duševných porúch u mládeže a dospelých s výnimkou liečby drogovej závislosti. Vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

  Detail
 • Onkologická

  Onkologická ambulancia poskytuje poradenstvo pre rizikových pacientov, konzultácie ohľadne liečby, onkologickú liečbu, ktorá zahŕňa cytostatickú  (chemoterapia) liečbu, hormonálnu, symptomatickú liečbu, úzku spoluprácu s onkologickou klinikou FNFDR a rádioterapeutickými pracoviskami v SR…

  Detail