Od 25.3.2019- 28.3.2019 nebude Mudr. Malecová M. ordinovať. Zastupovať bude Mudr. Hrobárová B. Zdravomed,Cesta k nemocnici 23, B.B.

Leave a reply