OZNAM O ČERPANÍ DOVOLENKY:

Vážení  pacienti,

na pľúcnej ambulancii čerpáme dovolenku v nasleujúcich dňoch—-5.10.2018

19.10.2018

29.10.2018

31.10.2018

2.11.2018

Akútne stavy budú ošetrené na PAS- UP NsP F.D.R. Banská Bystrica.

Za pochopenie Ďakujeme.

Leave a reply