SKRÁTENIE PRACOVNEJ DOBY

OZNAM ONKOLOGICKEJ AMBULANCIE

 

     So súhlasom BBSK sme pristúpili ku skráteniu pracovnej doby do 12,00 hod.

z dôvodu vzniknutej situácie ohľadom koronavírusu.

 

                              MUDr.  MAZALOVÁ

Leave a reply