Zastupovanie na onkologickej ambulancii

Onkologická ambulancia bude od  11. 9.  2017 do  14.9. 2017 včítane  zatvorená   z dôvodu čerpania dovolenky .V prípade   zhoršenia   zdravotného stavu  , kontaktujte   onkologickú kliniku   FNFDR  Banská Bystrica    ( cestou  urgentného  príjmu  FNFDR   ), alebo svojho praktického lekára.Ordinovať  začneme  znova  18. 9.  2017.

Leave a reply