Špecializácia

 • ochorenia chrbtice, bolesť hlavy, stavy závrate
 • nádorové ochorenia mozgu, epilepsia
 • liečba po cievnej mozgovej príhode
 • infúzna a injekčná liečba pri bolestivých stavoch
 • v indikovaných prípadoch robíme EEG vyšetrenie

 

Ordinujúci lekár

MUDr. Mária Malecová (ovláda ruský a anglický jazyk)

 

Vyšetrenie

 • je potrebné si priniesť preukaz poistenca, výmenný lístok , zdravotnú dokumentáciu
 • podľa vlastného uváženia, hlavne u starších ľudí,  je vhodné prísť so sprievodom

 

Diagnostika

 • v indikovaných prípadoch robíme EEG vyšetrenie

 

Cenník pre samoplatcov

Platný od 1.5.2017

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV poskytovaných v neurologickej ambulancii GAMAMED s.r.o.

Bodová hodnota jednotlivého výkonu je stanovená v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z.z. zo dňa 04.05.2005 o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť – celý zoznam s bodovým ohodnotením( príloha Nariadenia : Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty)

Výkony poskytované v ambulanci

Zdravotnícky výkon Cena v EUR pre poistencov zdr.poisťovní  VŠZP, Dôvera, Union Cena v EUR pre samoplatiteľa
Poskytnutie informácií ohľadom zdravotného stavu (1 – 80b) 0 2,65
Komplexné vyšetrenie pacienta (60 – 350b) 0 11,60
Cielené vyšetrenie 2 alebo viac. orgánov, dispenz. starostlivosť (62 – 250b) 0 8,3
Kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie (63 – 200b) 0 6,64
Odber krvi do uzavretého systému (250b – 150b) 0 8,3
Subkutánna, intramuskulárna injekcia (252 – 70b) 0 2,32
Intravenózna infúzia (253 – 100b) 0 3,32
Infiltračná anestézia (407 – 120b) 0 4,-
Intravenózna infúzia (272 – 280b) 0 9,3
Intravenózna inj. v trvaní do 30min. (271 – 200b) 0 6,65
Sťažený kontakt pri výkone 62,63 (65 – 100b) 0 3,32
Sťažený kontakt pri výkone 60 (66 – 160) 0 5,3
Odber krvi do 1 skúmavky (250a – 80b) 0 2,65
Zisťovanie anamnézy psych.chorej osoby od príbuzných, vedenie rod.príslušníka (830a – 200b) 0 6,64
Vertebrologické vyšetrenie (819d – 600) 0 20
Mobilizácia (3215 – 375b) 0 12,45
EEG vyšetrenie (5793 – 1365b SVALZ) 0 20,85
EEG vyšetrenie po fáze bdenia (5795 – 1635b SVALZ) 0 25,-
Kód lieku – 00502 MESOCAIN inj 10×10 ml Doplatok finančnej spoluúčasti pacienta za podaný liek Mesocain inj. ( v súlade s platnou kategorizáciou liekov vydanou Ministerstvom zdravotnítva SR) 0,42 4,5

Hodnota bodu pre samoplatiteľa

Cena bodu pri zdravotníckych výkonoch Cena
ambulantné výkony 0,0332 EUR / 1 bod
Cena poskytnutých liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov
Skutočná nákupná cena (hodnota liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov  sa pripočíta k ambulantnému vyšetreniu alebo k vyšetreniam SVaLZ)
Cena  zdravotníckych výkonov je kalkulovaná v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

 

 

Platný od 12.9.2017

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platný pre všetky ambulancie, ktoré prevádzkuje GAMAMED s.r.o.

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov (zákon č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
Vyšetrenia na administratívne účely, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia Suma v EUR
Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov 20,-
Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania) 20,-
Vyšetrenie pri odvodoch brancov 20,-
Vyšetrenie na vodičský preukaz 100,-
Vyšetrenie pred športovou súťažou 20,-
Vyšetrenie pre poisťovňu 10,-
Vydávanie lekárskych potvrdení 15,-
Iné vyšetrenia na administratívne účely 20,-
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely 15,-
Psychoterapia nezaradená inde 10,-
Opakovaný odber biologického materiálu na vyšetrenie 20,-
Vyšetrenie vodiča z dôvodu porušenia zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu /vyšetrenie, odbery, vyplnenie formulára/ 70,-
 • Ordinačné hodiny

  Obed
  Po 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
  Ut 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
  St 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
  Štv 7:00-12:30 12:30-13:00 13:00-15:30
  Pia neordinuje
 • Kontakt

  Novinky