Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že MUDr. Mária Malecová dňom 31.5.2023 ukončila svoju činnosť, bez náhrady. Z uvedeného dôvodu spoločnosť GAMAMED, s.r.o, prevádzku špecializovanej neurologickej ambulancie zrušila.

GAMAMED, s.r.o. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný archivovať vašu zdravotnú dokumentáciu počas doby stanovenej zákonom.

V prípade otázok je Vám k dispozícii e-mailová adresa: gamamedsro@gmail.com