Ambulancie

 • Neurologická

  Neurologická ambulancia sa zaoberá ochoreniami chrbtice, bolesťami hlavy,  závrativými stavmi, sledujeme pacienta po cievnej mozgovej príhode, s nádorovým ochorením mozgu a pacienta s epilepsiou..

  Detail
 • Endokrinologická

  Endokrinologická ambulancia sa venuje diagnostike a liečbe ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním (tvorba hormónov).

  Detail
 • Psychiatrická

  Psychiatrická ambulancia zaoberajúca sa rozpoznávaním, prevenciou a liečbou všetkých duševných porúch u mládeže a dospelých s výnimkou liečby drogovej závislosti. Vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

  Detail