Endokrinologická ambulancia

V dňoch 8. – 9. 2.  2024 DOVOLENKA. Akútne stavy zastupuje MUDr. Wildová FNsP BB.  

Read more